1. Εγκατάσταση & Ρύθμιση Περιφερειακού Η/Υ

Με την Υπηρεσία Εγκατάσταση & Ρύθμιση Περιφερειακού Η/Υ θα είσαι έτοιμος!

  • Εγκαθιστούμε και συνδέουμε το περιφερειακό υλικό σου
  • Σε βοηθάμε με την εγκατάσταση και τοποθέτηση οδηγών και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του
  • Ελέγχουμε την καλή λειτουργία του λογισμικού και των οδηγών του περιφερειακού σου υλικου
  • Σε εκπαιδεύουμε στις βασικές λειτουργίες και το χειρισμό τους