1. Εγκατάσταση & Ρύθμιση Επιτραπέζιας TV

Με την Υπηρεσία Εγκατάσταση & Ρύθμιση Επιτραπέζιας TV θα έχεις την νέα σου τηλεόρασή εύκολα και γρήγορα όπως τη θες, εκεί που τη θες!

Αγόρασες νέα τηλεόραση;

 • Εγκαθιστούμε και τοποθετούμε την τηλεόραση σου
 • Τη συνδέουμε με άλλες συσκευές
 • Προγραμματίζουμε τα κανάλια
 • Πραγματοποιούμε πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας

Επίσης παρέχουμε και την πλήρη εκπαίδευση σου στο βασικό χειρισμό της!

2. Εγκατάσταση & Ρύθμιση επιτοίχιας TV έως 32"

Με την Υπηρεσία Εγκατάσταση & Ρύθμιση TV έως 32" θα έχεις την νέα σου τηλεόραση εύκολα και γρήγορα όπως τη θες, εκεί που τη θες.

Αγόρασες νέα τηλεόραση;

 • Εγκαθιστούμε και τοποθετούμε την τηλεόραση σου
 • Τη συνδέουμε με άλλες συσκευές
 • Προγραμματίζουμε τα κανάλια
 • Πραγματοποιούμε πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας

Επίσης παρέχουμε και την πλήρη εκπαίδευση σου στο βασικό χειρισμό της!

2. Εγκατάσταση & Ρύθμιση επιτοίχιας TV πάνω από 32"

Με την Υπηρεσία Εγκατάσταση & Ρύθμιση TV πάνω από 32" θα έχεις την νέα σου τηλεόραση εύκολα και γρήγορα όπως τη θες, εκεί που τη θες.

Αγόρασες νέα τηλεόραση;

 • Εγκαθιστούμε και τοποθετούμε την τηλεόραση σου
 • Τη συνδέουμε με άλλες συσκευές
 • Προγραμματίζουμε τα κανάλια
 • Πραγματοποιούμε πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας

Επίσης παρέχουμε και την πλήρη εκπαίδευση σου στο βασικό χειρισμό της!