Περιβάλλον
Αναγνωρίζοντας ότι η εταιρική υπευθυνότητα εξασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη και αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας μας, η Multirama/Pc Expert Ηγουμενίτσας έχει δώσει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στον τομέα περιβάλλον. Συγκεκριμένα η εταιρία σε συνεργασία με εταιρίες ανακύκλωσης από το 2007 έως τον Απρίλιο του 2014 περισυνέλλεξε προς ανακύκλωση εκατοντάδες τμχ. μελανιών και toners μέσα από το καταστημά της και χιλιάδες μπαταρίες.

Το γεγονός αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια γενικότερη προσπάθεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της εταιρίας μας μέσω της ανακύκλωσης εξαντλημένων κενών κασετών inkjet & laser αναλωσίμων πληροφορικής. Προς αυτή την κατεύθυνση η Multirama/Pc Expert Ηγουμενίτσας συνεχίζει μέχρι σήμερα και ακολουθεί συστηματικά διαδικασίες ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών, ενημερώντας και ευαισθητοποιόντας τους εργαζόμενους και τους πελάτες της με στόχο να γίνει η διαδικασία αυτή καθημερινή πρακτική όλων.