Δικτυακή υποδομή

Οι λύσεις δικτύωσης αφορούν στο σχεδιασμό ενός ασύρματου ή ενσύρματου τοπικού δικτύου για τη διασύνδεση όλων των εργαζόμενων και των IT πόρων της επιχείρησης, επιτρέποντας την κοινή χρήση εφαρμογών αρχείων και περιφερειακών συσκευών, την κοινή σύνδεση στο Internet από όλα τα μέλη του δικτύου και την ενοποίηση των δικτύων δεδομένων και φωνής (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα Voice over IP).

Οι λύσεις προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης και μπορούν να καλύψουν από μικρές εγκαταστάσεις 2-5 σταθμών εργασίας, έως εγκαταστάσεις με εκατοντάδες υπολογιστές.

Τα οφέλη:

  • Μείωση κόστους σε τηλεπικοινωνιακά έξοδα ενδοεταιρικών και εξωτερικών κλήσεων γραμμές Internet και περιφερειακές συσκευές.

  • Μείωση κόστους συντήρησης έως και 90%, μέσω της κεντρικής εγκατάστασης εφαρμογών και κεντρικής συντήρησης των σταθμών εργασίας.

  • Αύξηση της παραγωγικότητας με ελεγχόμενη πρόσβαση στα αρχεία της εταιρίας από κάθε σταθμό εργασίας, ανάπτυξη υποδομής για τηλε-εργασία.


  • Στις λύσεις μας αξιοποιούνται προϊόντα και τεχνολογίες των οίκων: Cisco, HP, D-Link, Linksys, Microsoft, IBM, Fujitsu, Dell, Quest, Lenovo, Acer, Sony, Toshiba, Intel, Accupower, APC, ΕΑΤΟΝ.