Ασφάλεια Δικτύου – Security

Η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας, εξασφαλίζει στην επιχείρηση την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών της πόρων και την απόλυτη ασφάλεια των επιχειρησιακών δεδομένων, πληροφοριών και εφαρμογών.

Οι προσφερόμενες λύσεις και υπηρεσίες, αφορούν στη σχεδίαση, υλοποίηση, διαχείριση και έλεγχο της πολιτικής ασφάλειας της επιχείρησης. Με την αξιοποίηση του κατάλληλου λογισμικού, εξοπλισμού και αποθηκευτικών μέσων, προγραμματίζεται το backup όλων των τερματικών και των servers της εταιρείας, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη ανάκτηση των δεδομένων εάν παραστεί ανάγκη, καθορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης στους εταιρικούς πόρους, θωρακίζεται το δίκτυο από ιούς, κακόβουλες επιθέσεις και spam email, ενώ δημιουργείται όλο το πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας και ελεγκτικών μηχανισμών της εταιρίας.

Τα οφέλη:

  • Ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών πόρων.

  • Αποτροπή των κινδύνων απώλειας, κλοπής ή αλλοίωσης των ψηφιακών δεδομένων.

  • Απόλυτη γνώση και έλεγχος του εταιρικού δικτύου.

  • Δημιουργία ολοκληρωμένης πολιτικής ασφαλείας.


  • Στις λύσεις μας αξιοποιούνται προϊόντα και τεχνολογίες των οίκων: Cisco, McΑfee, ESET, Symantec, Kaspersky, Panda, CΑ, Microsoft, EMC, Norton.