Αποθήκευση Δεδομένων – Storage

Οι λύσεις αφορούν στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής - συστήματα NAS - για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων.

Οι λύσεις που σχεδιάζονται μειώνουν δραματικά το κόστος διαχείρισης των δεδομένων, αυξάνουν εκθετικά την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητά τους, διαθέτουν μεγάλη δυνατότητα κλιμάκωσης, για να καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες, συνδυάζονται πολύ αποτελεσματικά με τις λύσεις εικονοποιήσης (virtualization) και εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία με ιδιαίτερα χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης και λειτουργίας.

Τα οφέλη:

  • Μείωση κόστους διαχείρισης και αποτελεσματικότερος έλεγχος.

  • Απόλυτη ασφάλεια, αξιοπιστία των δεδομένων και υψηλή διαθεσιμότητα εφαρμογών.

  • Υψηλή ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα.

  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

  • Στις λύσεις μας αξιοποιούνται προϊόντα και τεχνολογίες των οίκων: HP, EMC, Iomega, IBM, Fujitsu, Intel, Cisco, Symantec, CΑ, Panda, QNAP, Norton.